Alta Lakes

Plein air, Alta Lakes, near Telluride, oil on panel